Kruszarki walcowe

Kruszarki walcowe składają się z dwóch cylindrycznych walców o jednakowych średnicach, obracających się w kierunkach przeciwnych. Walce działają na zasadzie stałego zgniatania . Kruszarki młotkowe służą do rozdrabniania materiałów kamiennych średniej twardości i miękkich. W technice budowlanej są używane do produkcji drobnych frakcji kruszywa granulowanego Maszyny do rozdrabniania bardzo drobnego Do rozdrabniania bardzo drobnego (do mielenia) są stosowane młyny różnych konstrukcji. Młyny kulowe służą do mielenia miękkich materiałów kamien...

Budownictwo i architektura : Interboro Partners "Holding Pattern" zwycięzcą programu Young Architects 2011 na PS1

Partnerzy Interboro Jak pisaliśmy kilka tygodni temu, trzy nowojorskie firmy, jedna firma z Bostonu i jedna brytyjska konkurowały o letnią instalację programu Young Architects na MoMA Ps1. Dzisiaj firma Interboro Partners została ogłoszona zwycięzcą z hasłem Holding Pattern. Firma NY, utworzona przez Tobiasza Armborsta, Daniela D. Oca i Georgeen Theodore, nie tylko zdołała spełnić budżet YAP i wymagania programowe, ale także nawiązała dialog z sąsiadami, co zaowocowało programem, który nie działa. tak wiele przeprojektować dziedziniec, jak t...

Kontrola betonu w warunkach zimowych

Kontrola betonu w warunkach zimowych , Przekrój betonu ułożonego w deskowaniu dzieli się podczas mrozów na 3 strefy. Strefa środkowa (zacieniona). Pobrane do zbadania wytrzymałości próbki powinny odpowiadać warunkom, w jakich znajduje się beton vi wykonywanej konstrukcji. Z tych względów pobranie kontrolnych próbek dokonuje się w następujący sposób : podczas betonowania osadza się dwie współśrodkowe rury ceramiczne lub blaszane; rura zewnętrzna pozostaje w konstrukcji, wewnętrzna zaś wraz z zawartym w niej betonem stanowi próbny walec, który p...

Stwierdzono, ze szczególnie duzy wplyw na naprezenia mial przyjety sposób laczenia poszczególnych elementów konstrukcji

BETONY KONSTRUKCYJNE Z KRUSZYWA SPECJALNEGO (SZTUCZNEGO) Betony konstrukcyjne z kruszyw sztucznych wykazują przeciętnie wytrzymałość 28-dniową w granicach od 80 do 130 kGjcm2, są więc dużo mniej wytrzymałe od betonów zwykłych i na skutek tego używane do konstrukcji podrzędniejszych lub jako gotowe wyroby zastępujące wyroby ceramiczne. Obecnie są rozpowszechnione następujące betony: 1) beton żużlowy i 2) beton ceglany. 1 Beton żużlowy Beton żużlowy wykonuje się z żużla wielkopiecowego, rzadziej z węglowego o średnicach O -i- 10 mm, cementu w...

Najnowsze zdjęcia w galerii pokrycia-dachowe.info:

331#mrówka lewin brzeski , #jakie rolety zewnętrzne , #program do projektowania elewacji domu , #dobredomy , #farba tablicowa w kuchni , #betony specjalne , #hydrofory do domków jednorodzinnych , #mrówka łomża , #mrówka lubliniec , #obszar oddziaływania obiektu budowlanego ,